« Terug naar overzicht

Ervarend gericht leren training

Reserveren Informatie aanvragen

Wat is ervarend leren:

Ervarend leren staat voor een traject waarbij de processen die zich tijdens de sportieve groepsactiviteiten afspelen inzichtelijk worden gemaakt en als leermoment worden gehanteerd, bij zowel de individuele deelnemer als binnen de trainingsgroep.

Concreet betekent dit dat een jongere door middel van doe-activiteiten ervaring opdoet die een bijdrage kan leveren aan de oplossing van een probleem.

De training ervarend leren helpt jongeren groeien, die op psychosociaal vlak problemen ondervinden en onvoldoende grip op hun situatie hebben om tot verandering te komen. Het middel dat hiervoor gebruikt wordt is: buitenlucht, natuur & ervaringsgerichte sport en spelactiviteiten. Learning by doing.

De jongere leert inzicht te krijgen in eigen gedrag en leert tijdens de outdoor activiteiten zijn eigen grenzen, valkuilen en gedachten ontdekken en leert zijn eigen krachten kennen. Vervolgens gaat de jongere met dit inzicht in de verschillende spel- en beweegactiviteiten oefenen met ander gedrag. De jongere leert zichzelf beter kennen, leert nieuw gedrag en nieuwe vaardigheden aan hem/haar helpt te groeien. De jongeren ervaart meer controle en krijgt meer vertrouwen in zichzelf.

De ervarend leren training kan een alternatief of een onderdeel zijn van een bestaand hulpverleningstraject. De ervarend leren training zou ook toegepast kunnen worden bij dreigende schooluitval of overlast gevende groepen, of als hulpvorm bij het oplossen van diverse hulpvragen.

 

Doelstelling:

  • Meer inzicht in je eigen gedrag (inzicht in je eigen valkuilen, krachten, grenzen & gedachten)
  • Meer controle over je eigen handelen
  • Zelfbeheersing
  • Zelfvertrouwen
  • Empoweren van de jongere
  • Vergroten van de sociale vaardigheden
  • Gedragsverandering

 

Doelgroep:

De interventie richt zich op jongeren in de leeftijd van 9-18 jaar (met een uitloop naar 21 jaar), die een hulpvraag hebben en problemen ondervinden op vier leefgebieden, waarbij er vaak sprake is van

een relatie tussen de problematiek en deze gebieden. Hierdoor worden de jongeren ernstig beperkt in hun normale functioneren.

De vier leefgebieden:

1. De persoonlijke ontwikkeling

2. De gezinssituatie

3. De school/werk

4. De vrije tijd

Concrete problemen van de jongeren kunnen zijn: niet reëel zelfbeeld, angstig en teruggetrokken gedrag, onvoldoende zelfvertrouwen, agressief gedrag, een negatieve houding ten opzichte van anderen en het onvermogen conflicten op een adequate manier op te lossen.

Duur:

De interventie bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van circa 3 uur waarin sport- en spelactiviteiten in de buitenlucht centraal staan. Aan de training doen minimaal 6 en maximaal 8 jongeren mee.

Deze training is in samenwerking met OK Friends